Department Faculty

Photo Name Designation Email ID
Ms. Somibala Ms. Somibala

Tutor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

somithok@yahoo.com
Ms. Mehnaaz Bi Ms. Mehnaaz Bi

Clinical Instructor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

mehnaznoor07@gmail.com
Ms. Saumya Ms. Saumya

Clinical Instructor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

Sizzlers191@yahoo.com
Ms. Sumbul Ms. Sumbul

Clinical Instructor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

Sumbulalmas87@gmail.com
Ms. Saliqa Ms. Saliqa

Clinical Instructor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

Saliqasesar28@gmail.com
Ms. Sharima Ms. Sharima

Clinical Instructor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

test@gmail.com
Ms. Merlin Mary James Ms. Merlin Mary James

Tutor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

merlinjames1988@gmail.com
Ms. Ashin Merlin Jacob Ms. Ashin Merlin Jacob

Tutor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

ashin.merlin@gmail.com
Mr. Obstetrics and Gynaecological Nursing Mr. Obstetrics And Gynaecological Nursing

admin,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

gynaecological@gmail.com
Prof. Manju Chhugani Prof. Manju Chhugani

Principal,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

manjuchhugani@gmail.com
Mrs. Mikki Khan Mrs. Mikki Khan

Tutor,

Obstetrics and Gynaecological Nursing,

mikki.khan@gmail.com