Department Faculty

Photo Name Designation Email ID
Prof. Bahar A Khan Prof. Bahar A Khan

Professor & HOD,

Pharmaceutical Chemistry,

baharchem@yahoo.com
Dr. M. Shahar Yar Dr. M. Shahar Yar

Associate Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

msyar@jamiahamdard.ac.in
Prof. Nadeem Siddiqui Prof. Nadeem Siddiqui

Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

nsiddiqui@jamiahamdard.ac.in
Prof. M. Amir Prof. M. Amir

Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

mamir_s2003@yahoo.co.in
Prof. Gita Chawla Prof. Gita Chawla

Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

gchawla@jamiahamdard.ac.in
Prof. Anees A Siddiqui Prof. Anees A Siddiqui

Associate Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

anees_56@yahoo.co.in
Prof. M. Mumtaz Alam Prof. M. Mumtaz Alam

Associate Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

mmalam@jamiahamdard.ac.in
Prof. Ozair Alam Prof. Ozair Alam

Associate Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

dr.ozair@gmail.com
Prof. Asif Husain Prof. Asif Husain

Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

drasifhusain@yahoo.com
Prof. Mymoona Akhter Prof. Mymoona Akhter

Associate Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

mymoonaakhter@gmail.com
Dr. M Shaquiquzzaman Dr. M Shaquiquzzaman

Assistant Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

shaqiq@gmail.com
Prof. Sandhya Bawa Prof. Sandhya Bawa

Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

sbawa@jamiahamdard.ac.in
Mr. Rikeshwer Prasad Dewangan Mr. Rikeshwer Prasad Dewangan

Assistant Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

rpdewangan@jamiahamdard.ac.in
Dr. Jamshed Haneef Dr. Jamshed Haneef

Assistant Professor,

Pharmaceutical Chemistry,

jamshedhaneef@jamiahamdard.ac.in
Mr. Pharmaceutical Chemistry Mr. Pharmaceutical Chemistry

admin,

Pharmaceutical Chemistry,

pharmachemistry@gmail.com